Kouzo Kato ”Shino Guinomi Sake Cup” / Guinomi Collection

 

 

Kouzo Kato, Shino Guinomi Sake Cup, h 4.4cm × w 6.4cm