Osamu Suzuki ”Shino Guinomi Sake Cup” / Guinomi Collection

 

 

Osamu Suzuki, Shino Guinomi Sake Cup, h 5cm × w 5.7cm