Imaemon Imaizumi the 13th “Fukizumi Guinomi Sake Cup” / Guinomi Collection

 

 

Imaemon Imaizumi the 13th,Fukizumi Guinomi Sake Cup, h 5.2cm × w 6.1cm